Удирдлагын үйл ажиллагаа

Манай компани 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай , хувийн өмчит үйлдвэрлэл юм. Компанийг олон жил салбартаа мэргэжлээрээ олон жил ажиллаж байгаа дадлага туршлагатай мэргэжилтнүүд үйлдвэрлэл, борлуулалт, санхүүгийн алба гэсэн бүтцээр үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавьж ажилладаг.